woensdag 16 april 2014

Chief Superintendent Baruch Mizrahi, 47, murdered by Palestinian IslamicsThe man fatally shot and murdered Monday night near Hebron was Chief Superintendent Baruch Mizrahi from Modi'in.


Hebron terror victim was 'genius in field of intelligence'dinsdag 15 april 2014

Eerste bloedmaan van 4 de komende twee jaar op een joodse feestdag!Een verschijnsel dat alleen zichtbaar is in Noord- en Zuid-Amerika en Australië: een totale maansverduistering. Doordat het licht van de zon wordt gebroken door de atmosfeer van de aarde licht de maan rood op. Daarom wordt het fenomeen ook wel bloedmaan genoemd.

Passover Seder - With Rabbi Jonathan Bernis from Jerusalemmaandag 14 april 2014

Ta’aniet bechoriem (= vasten der eerstgeborenen)Is een vastendag voor Pesach ter gedachtenis aan de eerstgeborenen die stierven in Egypte.

zondag 13 april 2014

The third Temple will be rebuilt: Passover Sacrifice Practiced in JerusalemWe also must proclaim boldly to the Jews and non-Jews, that Yeshua Mashiach is the passover lamb, slain for the sins of the world! And we also proclaim that the G_d of Israel is our G_d, and that He is One!vrijdag 11 april 2014

woensdag 9 april 2014

Israël onder cyberaanval; Israëli's hacken terugIsraël kreeg deze week met maken met een groter aantal cyberaanvallen dan gewoonlijk, maar de lokale hackers leverden hun bijdragen door terug te vechten.

Israël moet zich gemiddeld tegen tienduizenden cyberaanvallen per dag verdedigen. Maar de internationale hackersgroep Anonymus, of een tak ervan, wilde deze week de Joodse Staat overstelpen met zijn jaarlijke #OpIsrael campagne, waarbij anti-Israëlische hackers proberen Israëlische websites en netwerken te crashen of binnen te dringen.

Tot nu toe hebben ze bijzonder weinig succes gehad; slechts een beperkt aantal websites was tijdelijk uitgeschakeld of ontsierd met anti-Israelische inhoud.

De Israëlische hackers die hebben teruggevochten, hebben daarentegen veel indrukwekkender resultaten bereikt. Naast het crashen en veranderen van de inhoud van talrijke anti-Israëlische of radicaal-islamitische websites, waaronder de officiële #OpIsrael website, lukte het de Israëlische groep, bekend als Israeli Elite Force, werkelijk binnen te dringen in de personal computers van veel van hun anti-Israëlische tegenstanders.

Bron: israeltoday

Read: Meet the Israeli Hackers Who Are Striking Back

Klaagmuur leeggemaaktPesach begint met de traditionele Sederavond op 14 april. Traditioneel worden een week voor Pesach alle briefjes met gebeden verwijderd uit de spleten tussen de stenen van de Westelijke Muur of Klaagmuur, aan de voet van de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem. De briefjes met gebeden tot de Almachtige, die gelovigen in de spleten hebben gestopt, worden naar Joods gebruik begraven op de Olijfberg.

Bron: israeltoday

Read: Pre-Passover cleaning: Clearing out the cracks in the Western Wall